fbpx

3 เหตุผลทำไมผู้ประกอบการควรมีโลโก้บนผลิตภัณฑ์หรือบริการของตนเอง

Sharing is caring!

3 เหตุผลทำไมผู้ประกอบการควรมีโลโก้บนผลิตภัณฑ์หรือบริการของตนเอง

ผู้ประกอบการทุกคนล้วน แต่มีความต้องการให้ธุรกิจของตนประสบความสำเร็จ ซึ่งองค์ประกอบหนึ่งที่มีความสำคัญคือ ความแตกต่าง (Uniqueness) เนื่องจากโลกของธุรกิจในปัจจุบันมีการแข่งขันที่ค่อนข้างสูง การสร้างความแตกต่างทั้งในด้านผลิตภัณฑ์ และบริการ หรือแม้แต่โลโก้ จึงเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการควรคำนึงถึง โดยวันนี้ทางไทยวิกรมจะมาพูดถึง 3 เหตุผลของการมีโลโก้กันครับ

1. เพื่อดึงดูดความสนใจ (Grab Attention)

การสร้างความประทับใจแรก (First Impression) เป็นสิ่งที่สำคัญมาก เนื่องจากโดยทั่วไปคนจะใช้เวลาเพียง 2 วินาทีในการพิจารณาว่าควรให้ความสนใจผลิตภัณฑ์และบริการหรือไม่ การมีโลโก้จะเป็นส่วนช่วยดึงดูดความสนใจของลูกค้า (Potential Customer) ให้พิจารณาผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราในตอนแรก นอกจากนี้โลโก้ยังช่วยให้ลูกค้าสามารถจดจำผลิตภัณฑ์และบริการของท่านได้ง่ายขึ้น โดยคนส่วนใหญ่จะมีแนวโน้มที่จะจดจำรูปภาพได้มากกว่าตัวหนังสือ เมื่อลูกค้าถูกใจในผลิตภัณฑ์และบริการจะทำให้เกิดการบอกต่อได้ง่าย ซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสในการขายมากขึ้น

2. เพื่อสร้างอัตลักษณ์ประจำแบรนด์ (Brand Identity)

การมีโลโก้จะช่วยสร้างอัตลักษณ์ประจำแบรนด์ผ่าน สี ฟ้อนด์ ขนาด ที่ใช้ ยกตัวอย่างเช่น แบรนด์เฟอร์นิเจอร์ IKEA ที่มีการใช้สีน้ำเงิน และเหลือง ที่แสดงถึงความน่าเชื่อถือ ความเป็นกันเอง และความเป็นเจ้าของได้ (Affordability) แบรนด์ที่มีอัตลักษณ์จะสร้างความจงรักภักดีต่อแบรนด์ (Brand Loyalty) ซึ่งจะสามารถลดค่าใช้จ่ายทางการตลาดได้อย่างมาก อีกหนึ่งตัวอย่างจากแบรนด์เครื่องสำอางศรีจันทร์ ที่มีการเปลี่ยนโลโก้ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ใหม่ ให้ดูทันสมัยมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการเปลี่ยนตำแหน่งทางการตลาด (Repositioning) ใหม่ เพื่อเข้าถึงลูกค้าในกลุ่มใหม่ๆ

3. เพื่อสร้างความแตกต่างระหว่างแบรนด์ของคุณและคู่แข่ง (Brand Differentiation)

ปัจจุบันที่มีผลิตภัณฑ์และบริการในลักษณะที่ใกล้เคียงกันค่อนข้างมาก การมีโลโก้บนผลิตภัณฑ์ จะช่วยแก้ไขปัญหานี้ นอกจากนี้ผู้ประกอบการยังสามารถออกแบบโลโก้ เพื่อแสดงให้เห็นถึงจุดแข็งของตนเอง ยกตัวอย่างเช่น โลโก้ของยูนิโค่ ที่มีการใช้สีแดง และขาว ที่เป็นสีเดียวกับธงชาติญี่ปุ่น และการใช้ฟ้อนด์อักษรคาตากานะในชื่อแบรนด์ “Uniqlo” เพื่อแสดงถึงความเป็นญี่ปุ่นนั้นเอง

จากเหตุผลทั้ง 3 ข้อจะพบว่าโลโก้เป็นส่วนสำคัญในการสร้างแบรนด์ให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งรายอื่นๆ ได้ ทั้งนี้ถ้าผู้ประกอบการท่านใดสนใจถุงพลาสติกพิมพ์โลโก้ ถุงพลาสติกพิมพ์ลาย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน สามารถติดต่อเราได้ที่ LINE: @thaivikrom  FACEBOOK ทางบริษัทพร้อมให้คำปรึกษา และแนะนำครับ ทั้งในการออกแบบโลโก้และการจัดวางลวดลายบนบรรจุภัณฑ์ ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปีในอุตสาหกรรมพลาสติกครับ

Reference:

http://fortune.com/2018/03/07/design-logo-branding-icon/

https://99designs.com/blog/logo-branding/branding-brand-identity-logo/

https://www.tailorbrands.com/logo-maker/why-a-logo-is-important