fbpx

ลักษณะ 4 ประการของคนที่มีความโชคดีทางธุรกิจ

Sharing is caring!

หลายคนเชื่อว่าการที่จะประสบความสำเร็จทางธุรกิจ ต้องอาศัยทั้งฝืมือ และโชค แต่ทราบมั้ยครับว่าความโชคดีนั้นสามารถสร้างได้

จากหนังสือน่าจะรู้อย่างนี้ตั้งแต่ตอนอายุ 20 มีผลการศึกษาออกมาว่า คนที่โชคดีจะมีคุณลักษณะร่วมกัน 4 ประการด้วยกัน ได้แก่

1. คนที่โชคดีมักจะใส่ใจกับทุกเหตุการณ์ที่เกิดกับตนเอง ทั้งโดยบังเอิญ และโดยตั้งใจ พวกเขาจึงสามารถดึงคุณค่าจากเหตุการณ์เล่านั้นได้ดีกว่าคนอื่น

2. คนที่โชคดีมักจะเปิดรับโอกาสใหม่ๆ ทั้งการทำสิ่งที่ไม่คุ้นเคย และการคบค้าสมาคมกับคนหลากหลายประเภท

3. คนที่โชคดีจะมีความสามารถในการเข้าสังคมที่ดี ทำให้ได้รับโอกาสดีๆ มากกว่าคนอื่น

4. คนที่โชคดีมักจะมองโลกในแง่ดี และคาดหวังว่าจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับตัวเอง ถึงแม้บางสิ่งจะไม่เป็นไปตามที่หวัง แต่คนเหล่านี้จะมองหาวิธีในการดึงเอาผลลัพธ์ดีๆ ออกมาได้อยู่ดี

โดยสรุป คือการที่คุณเป็นคนที่ช่างสังเกต (ใส่ใจในสิ่งที่พบเจอมากขึ้น) ใจกว้าง (ไม่ปิดโอกาสในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ) เป็นมิตร (เข้าใจและใส่ใจในความรู้สึกของผู้อื่น) และมองโลกในแง่ดี เพียงแค่นี้คุณจะสามารถเชิญชวนความโชคดีเข้ามาหาคุณได้

ถ้าผู้ประกอบการต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับถุงพลาสติกสามารถติดต่อเราได้ที่ LINE: @thaivikrom เบอร์ FACEBOOK ทางบริษัทพร้อมให้คำปรึกษา และแนะนำครับ